Aan organisaties bied ik leiderschapstraining, advies op het gebied van cultuur en communicatie en individuele coaching. Op dit deel van de website vindt je ook links naar video's en artikelen die aansluiten bij de professionele diensten die ik aanbied.

In mijn ondersteuning werk ik vaak op het gebied van percepties, overtuigingen en attitudes. Vaak wordt verondersteld dat dit een privé zaak is; organisaties huren mensen in om hun technische vaardigheden en behoren zich niet te bemoeien met hun karakter. Blijvend betere resultaten en het plezier van werknemers worden er echter sterk door bepaald. Dus kaart ik het aan. Niet om mensen te veranderen naar de vooropgezette wensen van de opdrachtgever, maar om hen te helpen hun eigen doelen te verhelderen en te volgen. Dat gaat niet vanzelf of op een achternamiddag. Het is een reis.  En het is schitterend werk.