Authentic leadership


https://sites.google.com/site/zijienglish/professional-services/daring-leadershiptm

Ik adviseer organisaties en geef leiderschapstrainingen, ondermeer geïnspireerd door het werk van Brené Brown, bekend van het TED-talk over kwetsbaarheid. Een adviestraject en training kan in-company en toegesneden op de situatie (met één of meerdere trainings blokken).

Waarom authentic leadership?

Authentic (of: "wholehearted") leadership gaat over de durf om je kwetsbaar op te stellen en over veerkracht wanneer schaamte je belemmert. Vaak houden we waardevolle gedachten en gevoelens achter: Zal ik dit idee of deze bedenking delen met mijn team, of zal ik mijn mond houden omdat ik niet zeker ben? Als we onszelf zo censureren, loopt de organisatie veel van onze analytische en intuitieve wijsheid mis. Als leiders autenthiek zijn scheppen ze in hun organisatie de basis voor verhoogde creativitiet, innovatie en bereidheid om te veranderen. Dat zijn kritische succes voorwaarden in de kennis cultuur van de 21ste eeuw. 

Lees ook deze column over kwetsbaar leiderschap van Brené Brown, waarin ze stelt dat kwetsbaarheid van leiders leidt tot een cultuur van betrokkenheid. 


Een stukje achtergrond

Authentic leadership gaat om een diepte investering in de toekomst. Wie zich alleen richt op vandaag, zal zich beperken tot besparingen en efficientie verhogende ingrepen. Wie een passie heeft om mensen tot bloei te laten komen en een wens heeft om relevant te zijn in de wereld van morgen, kiest voor diepere verandering. Graag begeleid ik je om dit organisatie-breed tot een levende realiteit te maken, maar als leidinggevende kun je met deze training eerst veilig je eigen stappen zetten.

In mijn professionele carrière staan leiderschapsontwikkeling en organisatie cultuur centraal. Als een leidinggevende verbonden is met zichzelf en met een werkelijk doel, kan hij of zij anderen leiden vanuit durf en inspiratie. Fundamenteel gaat het er over of de leidinggevende zijn eigen goedheid herkent en vertrouwt, zodat hij authentiek kan zijn. En het gaat er over of hij de goedheid van zijn klanten en medewerkers herkent en weet te bereiken, zodat hij vooreerst ruimte en mogelijkheid schept. Dat hij de eigenheid en de wijsheid van anderen waardeert, in plaats van hun eigenwijsheid probeert te overwinnen. Dan kan een familie, een team of een organisatie verbondenheid ervaren en inspirerende, wezenlijke doelen identificeren en bereiken, tegen lagere kosten.

Natuurlijk gaat leiderschap ook over alleen-zijn – over de durf om eventueel impopulaire maatregelen te nemen vanuit waarden en overtuigingen. Over confronteren en over het handhaven van normen. Maar zelfs dan kan de grondhouding er een zijn van verbinding – verbinding met waarachtige doelen en verbinding met mensen.

Kijk naar vier korte films van Brené Brown waarin ze uitlegt waarom en hoe kwetsbaarheid de kern zijn van leadership en business:
  • De relevantie en mythen over kwetsbaarheid
  • Wat deelt je als leider met wie: Het gaat niet om het adverteren dat je de clue kwijt bent
  • Hoe kwetsbaarheid de voorwaarde is voor innovatie
  • Eerlijke communicatie en feedback

Ċ
Diederik Prakke,
5 aug. 2014 02:49