Wholehearted organisations - adviesEen open workshop kan je als leider inspireren en op weg helpen. Om nieuwe mogelijkheden organisatie-breed om te zetten in nieuwe gewoonten kan een stuk advies werk, mogelijk met in-company training, je steunen.

Waarom wholehearted organisations?

In training en advieswerk in organisaties besteed ik graag aandacht aan de percepties en overtuigingen die aan ons handelen ten grondslag liggen. We werken aan een gedurfde cultuurverandering waar iedereen stap voor stop werkelijk vertrouwen in ontwikkelt. Voor veel klanten is dat in eerste instantie spannend – ze willen liever onmiddellijk aan de slag met vaardigheden (of ze willen helemaal niet in beweging komen). Dat is dan de uitdaging. Ik ga graag liefdevol en respectvol om met schrik of tegenzin. Maar net als je dat als opdrachtgever wil, wil ik ook de fundamentele gezondheid van het systeem versterken, zodat de doelstellingen van mijn ondersteuning worden behaald. Met alleen kennis en vaardigheden lukt dat niet.

Lees ook wat Melinda Gates zegt over autenthiek leiderschap en Brené Brown.

Een stukje achtergrond

Om de stap te maken van mooie woorden naar nieuwe percepties en gedrag luister ik, nodig ik uit, verleid ik en confronteer ik. Niemand verzet zich tegen veranderen, maar de meesten verzetten zich tegen veranderd worden, of uit angst daarvoor. Niemand die doorheeft waar jij als leider werkelijk heen wil verwerpt dat doel, maar velen zijn terecht op hun quivive. Gaan we alleen maar vaag doen of gooi ik conflicten open zonder oplossingen? Wanneer we ongemak of tegenwerking tegenkomen, moeten jij als opdrachtgever en ik de signalen opvangen en tonen dat we het begrijpen en op waarde schatten, overigens zonder compromissen naar de gestelde doelen en idealen.

Zie je mijn aanpak voor je en vermoed je dat jouw organisatie daar baat bij zou hebben? Ik kom graag langs om te verkennen wat er bij jullie speelt en om te ontdekken of onze overtuigingen en werkwijzen bij elkaar aansluiten. Ik draag graag bij aan een schitterende werkomgeving wat zich vertaalt in betere diensten en producten.

Kosten

In 2014 reken ik een tarief van 400 Euro inclusief BTW per dagdeel of 120 Euro inclusief BTW per uur.