Business coachingLeidinggevenden willen zich blijven ontwikkelen. Meer van het zelfde is niet genoeg om het volgende niveau van innerlijke rijpheid en effectiviteit te behalen. Om morgen relevant te zijn, om niet rechts ingehaald te worden en om aan een betere toekomst te bouwen. Ik vind het prachtig aan de slag te gaan met mensen die de durf en inspiratie hebben om hun grenzen te verleggen. Dat vind ik schitterend werk. Soms gaat het via thuis of via het verleden. Vaak gaat het via een traan. Als dat is wat zich aandient, maak ik graag ruimte en laat ik het gebeuren. Als jij er ook aan toe bent. Zullen we eens kijken?

Een voorbeeld

Via het verleden fris in het heden, via thuis fris aan het werk

Ik werkte met een cliënte in Azië. Haar werkgever overwoog haar te ontslaan als ze niet minder werk-conflicten zou hebben. Terwijl mijn cliente het pijnlijk oneens was met veel percepties en conclusies over haar rol in die conflicten, was ze gemotiveerd en had ze het vertrouwen om met mij te werken. We keken naar haar communicaties (haar emails en gesprekken) en ontdekten hoe ze daarin de zelfde wensen en ideeën kon overbrengen met minder kans op misverstanden en escalatie. Dat gaf haar aanknopingspunten om de zelfde werkdoelen op een effectievere manier na te streven.

Maar we gingen ook een stap dieper. Wat raakte haar en gaf haar de impuls om venijnig te reageren? En waar kende ze haar emoties van onrecht en verontwaardiging zo van? Via een oefening kwamen we bij heel vroege sleutelervaringen. We heelden iets in haar door daar aandacht aan te besteden. Als sneeuw voor de zon veranderde patronen die ze tot dan toe steeds met zich meedroeg. Patronen waardoor ze vaak heftiger reageerde dan bij de situatie paste. Waardoor mensen een beetje bang voor haar waren. De aandacht voor het verleden en voor zaken van thuis, maakten het voor haar natuurlijker om in het heden op het werk vrijer en effectiever te zijn. Nu had ze niet alleen slimme communicatie tips, maar voelde ze een grotere innerlijke vrijheid – een vrijheid waardoor ze niet meer onopgemerkt steeds weer probeerde de ander een hak te zetten.


Kosten

120 Euro inclusief btw per uur voor business coaching en 160 Euro voor anderhalf uur.