Geweldloze communicatie
We willen zo graag behoord en begrepen worden, maar het blijkt vaak zo lastig. 
  • Soms interpreteert een luisteraar ons op een manier zodat wij ons verhaal er niet meer in herkennen. We voelen ons in een hokje geduwd en nog het verkeerde hokje ook!
  • Soms lijkt iemand alle feiten te begrijpen, maar toont geen medeleven of, erger nog, schijnt ons probleem maar onbenullig te vinden
  • Soms komt een luisteraar met zo veel oplossingen (die we allemaal al vergeefs probeerden), dat we geneigd zijn heel hard aan het werk te gaan, terwijl we eigenlijk puur zaten te wachten op een luisterend oor of een liefdevolle schouder 
  • Soms zijn we zelf op zoek naar wat het werkelijke probleem nou eigenlijk is, maar zegt de luisteraar op zo'n manier dat we onhelder zijn, dat we alleen maar kleiner en onzekerder worden en tenslotte maar onze schouders ophalen en zeggen dat het wel meevalt - maar het voelt onbevredigend
En natuurlijk zijn wij zelf ook die slechte luisteraar. Wat kunnen we daaraan doen? Kunnen we ons bericht zo formuleren dat de kans on miscommunicatie en irritatie minimaal is? En als ons een bepaalde oplossing voor ogen staat, kunnen we dan zo helder delen waar het ons om te doen is dat we niet hoeven te manipuleren om onze zin door te drijven, maar dat we elkaar werkelijk vinden?

Marshall Rosenberg ontwikkelde non violent communication, geweldloze communicatie. Een simpel en krachtig model, gecombineerd met een grondhouding waarin we zowel onszelf als de ander(en) werkelijk willen begrijpen en dienen. Zowel persoonlijk als professioneel, kunnen veel spanningen als sneeuw voor de zon verdwijnen, als mensen zich deze taal eigen maken en meer en meer vanuit de wens en overtuiging handelen dat dit uiteindelijk de beste vriendschappen en resultaten oplevert.
  • We leren waarnemingen te scheiden van interpretaties en oordelen
  • We leren onze gevoelens herkennen en (als we er voor kiezen ze te verwoorden) ze te delen zonder anderen onnodig te beschuldigen
  • We leren onze behoeften en verlangens kennen, in plaats van alleen maar te touwtrekken  om onze oplossing geaccpeteerd te krijgen
  • We leren vragen in plaats van eisen, of heel helder te zijn dat en waarom we iets eisen in plaats van alleen verzoeken
Dat zijn de technische stappen. In ons hart en onze gewoonte patronen zoeken we naar werkelijke nieuwsgieirgheid, vriendelijkheid en verbondenheid met onszelf en de ander. We onderzoeken of we in zulke "softe" dingen geloven, of we ons er prettig bij voelen en of het praktisch werkt. Zo herbesluiten we wie we willen zijn en welke samenleving we creeëren. We omarmen onze spontaniteit en onze schaduwen (we hoeven niet altijd schaapachtig te glimlachen) en leren communiceren in stilte.

Wat doe ik met geweldloze communicatie?

Ik leer mensen en teams graag gelweldloos te communiceren. Dat kan een prachtige investering zijn op een moment dat er rust is, als je de volgende verbeteringsslag wilt inzetten door een veranderingstraject, of juist als je verwikkeld bent geraakt in spanningen en conflicten.