Waarden en vertrouwen
Daadkrachtige mensen committeren zich aan oplossingen en concrete plannen. Zonder daden zijn intenties immers levenloze woorden.

Toch vertraag ik graag, zodat individuen en teams tot de kern komen. Zonder heldere diagnose, is de keuze voor een medicijn maar een gok. Vaak strijden we om onze vooringenomen oplossing door te drukken, omdat we het oncomfortabel vinden om vage en onprettige gevoelens te onderzoeken. Dan gooien we het kind weg met het badwater.

Als we gefrustreerd genoeg zijn met de schijnoplossingen die faalden (aanvankelijk tot onze verbazing en allengs precies zoals we vreesden), kunnen we individueel en samen de diepte in met methoden als emphatisch luisteren, leadership embodiment en deep democracy. 

In plaats van doen alsof we elkaar blind en onvoorwaardelijk vertrouwen, kunnen we de intelligentie van ons ongemak horen en ontdekken hoe ons gezonde vertrouwen organisch kan groeien. In plaats van doen alsof we allemaal precies het zelfde geloven en willen, kunnen we ontdekken hoe complementair we zijn in wat voor ons onvervreemdbaar belangrijk is.